Kontakt oss
Korona bilde
Forside

Bestill koronatest i kommunen nå!

I disse dager er det stort press på kommunene for koronatesting av innbyggerne. For å gjøre dette arbeidet enklere og mer oversiktlig er skjema for bestilling av koronatest nå en del av skjemapakken på skjema.no.

Digital bestilling av koronatest

Kommunene mottar i nå økende antall telefonhenvendelser av folk som ønsker å testes for korona. Det meldes om lange ventetider på telefon og flere sliter med å få svar på om de kan testes for korona-viruset. Innbyggere som er bekymret for om de er smittet av korona, ønsker å få bestilt testen fortest mulig og ønsker bekreftelse på testen, uansett når på døgnet de tar kontakt. Informasjonsbehovet er stort og skal vi hindre smittespredning er rask testing er nødvendig.

Bildet over viser et eksempel på bruk av skjemaet som implementeres som en del av nettsiden. Se demo av Bestilling av koronatest.

Så snart kommunen har aktivert skjemaet i skjemabasen kan innbygger søke om koronatest i sin kommune. Autentisering av innbygger skjer via innlogging med ID-porten og opplysninger om innsender hentes fra Folkeregisteret.

Skjemaet kan også benyttes for å bestille test på vegne av sitt barn under 18 år:

Vi hjelper deg i gang!

Ta kontakt med oss, så bistår vi din kommune med å ta i bruk skjemaet for bestilling av koronatest, raskt på egne nettsider.

Skjema.no leverer en komplett pakke med skjema til kommunene. Kommunen aktiverer ønskede skjema fra en stor skjemabase.

Ta kontakt for mer informasjon

bjørn skau

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked